Jakość życia oraz aspekt ekonomiczny w nadciśnieniu tętniczym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Izabela Zieniewska, Artur Keller, Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska

3 (52) 2017 s. 358–363
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zieniewska I., Keller A., Maciejczyk M., Zalewska A. Jakość życia oraz aspekt ekonomiczny w nadciśnieniu tętniczym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):358–363.

Szacuje się, że w 2000 roku liczba chorych na nadciśnienie tętnicze (NT) wynosiła na całym świecie około 927 milionów. Liczba ta jednak stale rośnie. Leczenie NT związane jest ze zmianą trybu życia oraz przyjmowaniem leków hipotensyjnych, które nierzadko wykazują szkodliwe skutki uboczne. Wśród leków wykorzystywanych w farmakoterapii nadciśnienia wyróżnia się: β-blokery, blokery kanału wapniowego, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI), diuretyki oraz blokery receptora angiotensyny II. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że jakość życia chorych cierpiących na nadciśnienie tętnicze jest znacznie niższa niż jakość życia osób zdrowych. Na komfort życia chorych z NT wpływa nie tylko choroba podstawowa – wpływ mają również choroby towarzyszące oraz działania uboczne leków hipotensyjnych. Nadciśnienie tętnicze generuje także duże koszty finansowe, na które składają się: leczenie farmakologiczne, badania diagnostyczne, wizyty u lekarza oraz hospitalizacja. Celem pracy jest przegląd dostępnej literatury na temat jakości życia oraz aspektu ekonomicznego w nadciśnieniu tętniczym.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, jakość życia, farmakoekonomika, działania niepożądane leków.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone