Finansowanie leczenia chorób rzadkich w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wojciech Giermaziak, Patrycja Kurowska

3 (52) 2017 s. 349–357
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Giermaziak W., Kurowska P. Finansowanie leczenia chorób rzadkich w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):349–357.

Pacjenci z chorobami rzadkimi doświadczają trudności w dostępie do odpowiedniej diagnozy i leczenia. Niniejszy przegląd ma na celu przybliżenie problemów związanych z organizacją i finansowaniem leczenia chorób rzadkich w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, a także omówienie rozwiązań, jakie zastosowano w niektórych państwach UE.

Słowa kluczowe: choroby rzadkie, produkcja leków sierocych, rejestracja leku, Polska, Unia Europejska.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone