Telemedycyna – korzyści i ograniczenia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aniceta Ada Mikulska, Teresa Grzelak, Joanna Grupińska, Krystyna Czyżewska

3 (52) 2017 s. 343–348
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Mikulska A.A., Grzelak T., Grupińska J., Czyżewska K. Telemedycyna – korzyści i ograniczenia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):343–348.

Telemedycyna jest najnowszą, a zarazem najszybciej rozwijającą się formą świadczenia opieki zdrowotnej i usług medycznych, opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych. Każdy proces diagnostyczny i leczniczy może być potencjalnie przeprowadzony przy jej użyciu. Dostrzega się więc w niej szansę na poprawę świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenie ich efektywności. W opracowaniu zaprezentowano korzyści płynące ze stosowania usług telemedycznych – zarówno dla pacjentów, personelu medycznego, jak i systemu ochrony zdrowia. Podkreślono przede wszystkim możliwość poprawy dostępu do nowych usług medycznych, lepszego wykorzystania doświadczenia specjalistów oraz obniżenia kosztów diagnostyki i leczenia. Ponadto wskazano na specjalności medyczne, w których telemedycyna może być szczególnie efektywna, a także główne przeszkody wdrażania usług telemedycznych do codziennej praktyki lekarskiej. Należą do nich wysokie koszty zakupu specjalistycznego sprzętu oraz niezbędne modyfikacje infrastruktury telekomunikacyjnej i informatyzacji służby zdrowia.

Słowa kluczowe: telemedycyna, usługi zdrowotne, telemonitoring, ekonomika zdrowia, efektywność.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone