Epidemia otyłości – zagrożenia ekonomiczne dla systemu opieki zdrowotnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Michałowska, Paweł Bogdański

3 (52) 2017 s. 337–342
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Michałowska J., Bogdański P. Epidemia otyłości – zagrożenia ekonomiczne dla systemu opieki zdrowotnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):337–342.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej. Jest istotnym czynnikiem obniżającym jakość życia i jednocześnie zwiększającym ryzyko przedwczesnej śmierci. Jej występowanie jest ściśle skorelowane z ryzykiem wielu chorób, m.in. cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, a także nadciśnienia tętniczego. Od kilkudziesięciu lat obserwowany jest wzrost częstości występowania otyłości, która według Światowej Organizacji Zdrowia przyjęła postać globalnej epidemii. Tylko w latach 1980–2008 liczba zachorowań na tę chorobę podwoiła się i szacuje się, że dotyka około 23% Europejek i 20% Europejczyków. Całkowite koszty generowane przez otyłość szacowane są na 2 biliony dolarów, co stanowi 2,8% światowego PKB. Szacuje się, że prewencja i leczenie tej choroby odpowiadają za od 2 do 7% całkowitych kosztów opieki zdrowotnej, a wartości te wzrastają do 20%, jeżeli pod uwagę zostaną wzięte liczne powikłania tej jednostki chorobowej. Tak duży koszt opieki zdrowotnej generowany jest m.in. przez zwiększone korzystanie z usług pomocy ambulatoryjnej, częstsze hospitalizacje, a także większą częstotliwość wykonywania badań, przyjmowania leków i korzystania z opieki długoterminowej. Obecnie otyłość stała się jednym z największych zagrożeń ekonomicznych, a dane wskazujące na ciągle zwiększającą się częstość występowania tej choroby są alarmujące. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań systemowych oraz kompleksowych programów mających na celu profilaktykę tej choroby pozwoli zmniejszyć częstość jej występowania, a także obniżyć koszty, jakie generuje dla systemów opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe: otyłość, zagrożenia ekonomiczne, opieka zdrowotna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone