Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań patomorfologicznych jako rezultat działań optymalizacyjnych podjętych przez jeden ze szpitali klinicznych w Poznaniu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Eliza Dąbrowska, Monika Matecka, Katarzyna Pluta-Hadas, Jolanta Sielska, Ewa Dwojak, Mariola Pawlaczyk

3 (52) 2017 s. 330–336
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Dąbrowska E., Matecka M., Pluta-Hadas K., Sielska J., Dwojak E., Pawlaczyk M. Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań patomorfologicznych jako rezultat działań optymalizacyjnych podjętych przez jeden ze szpitali klinicznych w Poznaniu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):330–336.

W pracy omówiono poszczególne ogniwa warunkujące efektywność procesu diagnostycznego w pracowni patomorfologicznej. Dokonano analizy poszczególnych działań optymalizujących proces diagnostyczny oraz związanych z nimi zmian, skupiając się przede wszystkim na takiej wymiernej korzyści, jaką jest skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania histopatologicznego.

Słowa kluczowe: badanie patomorfologiczne, czas oczekiwania na wynik raportu histopatologicznego, systemy audytowania procesu diagnostyki patomorfologicznej.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone