Rynek leków refundowanych w województwie lubuskim

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Bromber, Honorata Klimkowicz

3 (52) 2017 s. 320–329
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bromber P., Klimkowicz H. Rynek leków refundowanych w województwie lubuskim. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):320–329.

W niniejszym artykule analizie poddano wydatki Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w zakresie refundacji leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych w latach 2009–2014. Celem analizy była próba weryfikacji wpływu wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej na poziom konsumpcji leków, w tym na strukturę i skalę wydatków. W analizie uwzględniono zależności wynikające z różnych rodzajów odpłatności za leki, jak również liczbę pacjentów korzystających z poszczególnych uprawnień dodatkowych. Weryfikacji poddano strukturę rodzajową refundowanych produktów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych generujących najwyższe koszty i udziału procentowego wydatków w podziale na poszczególne grupy ATC. Podczas analizy wpływu ustawy refundacyjnej na rynek leków refundowanych zaprezentowano również zmiany w zakresie liczby aptek i ich lokalizacji w ujęciu powiatów województwa lubuskiego.

Słowa kluczowe: refundacja cen leków, NFZ, województwo lubuskie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone