Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych związanych z suplementacją diety wśród studentów poznańskich uczelni wyższych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewelina Wierzejska, Karina Zimna, Jana Krzysztoszek, Monika Karasiewicz, Mateusz Cofta

3 (52) 2017 s. 311–319
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Wierzejska E., Zimna K., Krzysztoszek J., Karasiewicz M., Cofta M. Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych związanych z suplementacją diety wśród studentów poznańskich uczelni wyższych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):311–319.

Wstęp. Potencjał rynku suplementów diety jest wciąż wysoki. Środki spożywcze tego typu stosowane są w rekonwalescencji, przy wzmożonej aktywności fizycznej lub w innych stanach niedoborów żywieniowych. Zmiany stylu życia związane z okresem studiowania powodują, iż młodzi ludzie są częstymi konsumentami suplementów diety. Cel. Celem pracy była ocena skali stosowania suplementów diety, produktów wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne przez studentów poznańskich uczelni wyższych. Oceniano świadomość młodych konsumentów w zakresie suplementacji diety oraz ich preferencje. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 164 studentów z wybranych wyższych uczelni poznańskich, w tym: 66% kobiet i 34% mężczyzn. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety zawierający 22 pytania. Wyniki. Wśród ankietowanych: 35% przyznaje, że zna zasady prawidłowego żywienia, ale nie potrafi się do nich dostosować; 57% korzysta z suplementów diety; wśród korzystających aż 61% zadeklarowało ich codzienne spożywanie. Młode kobiety (62%) częściej stosują suplementy, przede wszystkim te, które wpływają na poprawę stanu ich skóry, włosów i paznokci, na pamięć i koncentrację, a także układ odpornościowy. W grupie mężczyzn (48%) popularne są preparaty wspomagające rozwój mięśni oraz zwiększające wydolność fizyczną. Decyzje zakupowe studentów są wynikiem głównie własnego doświadczenia (43%) i porady farmaceuty (33%). Najpopularniejszą postacią są tabletki musujące (42%) oraz kapsułki (30%). W ocenie 71% studentów regularna suplementacja przyniosła oczekiwane korzyści. Wnioski. Suplementacja diety jest powszechna wśród studentów poznańskich uczelni wyższych, zwłaszcza wśród kobiet. Zdecydowana większość uważa, że możliwe jest skomponowanie diety bez suplementacji, lecz jest to bardzo trudne. Wykazano wysoką regularność przyjmowania suplementów, ponad połowa przyjmuje więcej niż jeden preparat, rzadko konsultując się z lekarzem, częściej z farmaceutą.

Słowa kluczowe: suplementy diety, studenci, zachowania zdrowotne.Copyright © 2006–2019 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone