Ocena stanu wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki i leczenia nowotworu prostaty

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Ciechanowska, Anna Stelmaszewska, Jacek Fisz

3 (52) 2017 s. 305–310
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Ciechanowska K., Stelmaszewska A., Fisz J. Ocena stanu wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki i leczenia nowotworu prostaty. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):305–310.

Wstęp. Nowotwór prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród mężczyzn w większości krajów na świecie. Podstawowym elementem walki z tą chorobą są badania profilaktyczne. Ważną rolę w postępowaniu terapeutycznym i pielęgnacyjnym w leczeniu nowotworu prostaty odgrywa edukacja zdrowotna. Cel. Celem badań była ocena stanu wiedzy mężczyzn na temat leczenia nowotworu prostaty i profilaktyki. Materiał i metody. Wyniki zostały zebrane i opracowane na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. Kryterium porównania wyników był wiek mężczyzn, którzy odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu. Wyniki i wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że mężczyźni ze starszej grupy wiekowej posiadają większą wiedzę na temat nowotworu prostaty, jego przyczyn, badań, leczenia oraz konsekwencji. To dowodzi faktu, iż problem nowotworu gruczołu krokowego jest zbyt często pomijany podczas edukacji młodych mężczyzn, co powoduje ich niedostateczny poziom wiedzy w tym zakresie. Podstawowym źródłem wiedzy na temat profilaktyki nowotworu prostaty są źródła masowego przekazu, co wskazuje na konieczność zwiększenia prowadzonych działań edukacyjnych dotyczących czynników ryzyka i metod wczesnego wykrywania nowotworów wśród mężczyzn.

Słowa kluczowe: nowotwór prostaty, poziom wiedzy, profilaktyka, leczenie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone