Analiza zakresu leków ordynowanych przez lekarzy rodzinnych i specjalistów pacjentom w wieku podeszłym, objętych opieką farmaceutyczną, jako podstawa farmakoekonomicznej optymalizacji kosztów leczenia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Weronika Guzenda, Zuzanna Bętkowska, Michał Michalak, Marek Simon

3 (52) 2017 s. 293–298
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Waszyk-Nowaczyk M., Guzenda W., Bętkowska Z., Michalak M., Simon M. Analiza zakresu leków ordynowanych przez lekarzy rodzinnych i specjalistów pacjentom w wieku podeszłym, objętych opieką farmaceutyczną, jako podstawa farmakoekonomicznej optymalizacji kosztów leczenia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):293–298.

Wstęp. Analiza recept w aptekach ogólnodostępnych pozwala na stwierdzenie, że pacjenci często korzystają z porad kilku lekarzy, by potwierdzić postawioną diagnozę i zlecaną terapię. Na podstawie zebranych danych można wskazać specjalizacje lekarzy, którzy najczęściej ordynują leki, oraz określić, jakie choroby dominują szczególnie w wieku podeszłym, co powinno przyczynić się do pewnego ukierunkowania wdrażanej opieki farmaceutycznej (OF). Cel. Ocena zakresu leczonych chorób cywilizacyjnych oraz określenie specjalizacji lekarzy ordynujących leki pacjentom włączonym w proces OF w aptece ogólnodostępnej. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku w Jarocinie wśród 54 pacjentów (41,0% mężczyzn i 59,0% kobiet) w wieku powyżej 65 lat, którzy korzystali z porady lekarza rodzinnego i co najmniej dwóch lekarzy specjalistów. Wyniki. Zebrane dane wykazały, że 75,9% pacjentów leczyło zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, 33,3% stosowało farmakoterapię z powodu hipercholesterolemii, a u 24,1% leczono cukrzycę typu 2. Badanie potwierdza, że 51,8% pacjentów korzystało z porad dwóch, a w skrajnych przypadkach (3,7%) leczenie prowadziło nawet pięciu różnych specjalistów. Szczegółowa analiza wskazała, że 66,7% osób leczyło się u kardiologa, 55,6% u okulisty, a 25,9% u endokrynologa. W efekcie ordynowanej farmakoterapii 66,0% pacjentów przyjmowało ponad 8 preparatów. Wśród 44,4% pacjentów lekarz rodzinny przeciętnie zapisywał od 1 do 3 preparatów. Niepokojące jest również, że 51,8% pacjentów w efekcie doraźnego samoleczenia przyjmowało dodatkowo od 1 do 3 preparatów. Wnioski. Określenie grona specjalistów, z porad których najczęściej korzystają pacjenci w wieku podeszłym, i wskazanie problemów lekowych oraz wynikających z tego konsekwencji może korzystnie wpłynąć na farmakoekonomiczne efekty wynikające z prowadzenia OF.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, dokumentacja, porady farmaceutyczne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone