Wprowadzenie dodatkowej opłaty za świadczenia medyczne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Zaprutko, Daria Dimmich, Dominika Sawicka, Aleksandra Śmigielska, Patrycja Bogdaniec, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska

3 (52) 2017 s. 274–277
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zaprutko T., Dimmich D., Sawicka D., Śmigielska A., Bogdaniec P., Kus K., Ratajczak P., Paczkowska A., Nowakowska E. Wprowadzenie dodatkowej opłaty za świadczenia medyczne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):274–277.

Wstęp. Efektywny system opieki zdrowotnej jest bardzo istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania państwa, a równy i sprawny do niego dostęp stanowi prawo każdego obywatela. Jednak mimo tego wiele krajów, w tym Polska, boryka się z problemem kolejek i długiego czasu oczekiwania na świadczenia medyczne. Cel. Przeprowadzenie badania na temat gotowości do uiszczenia dodatkowej opłaty za świadczenia medyczne. Ponadto celem pracy było zebranie opinii pacjentów na temat wpływu takiej opłaty na potencjalną redukcję kolejek oraz zweryfikowanie częstotliwości wizyt lekarskich wśród uczestników badania. Materiał i metody. Badanie zrealizowano od stycznia do czerwca 2017 roku przy użyciu specjalnie przygotowanej ankiety, zbudowanej z 9 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i metryczki. Badanie miało charakter anonimowy, a udział w nim był dobrowolny. Do analizy włączono 401 ankiet wypełnionych przez osoby powyżej 18. roku życia. Wyniki. Większość pacjentów wskazywała, że chodzi do lekarza raz na pół roku, a czas oczekiwania na wizytę u lekarza rodzinnego nie stanowi dla nich problemu – problemem są kolejki do lekarza specjalisty i/lub na specjalistyczny zabieg. Respondenci popierają wprowadzenie dodatkowej opłaty za specjalistyczne świadczenia medyczne, jeśli tylko przełoży się to na zwiększenie dostępności usług medycznych. Wnioski. Kolejki w opiece zdrowotnej stanowią istotny problem. W efekcie pacjenci coraz częściej decydują się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które ułatwia im dostęp do świadczeń medycznych. Stwierdza się, że pacjenci byliby skłonni do dodatkowego współpłacenia za świadczenia medyczne, jeśli tylko takie działania przyczyniłyby się do poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i znaczącego skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia medyczne.

Słowa kluczowe: opłata, opieka zdrowotna, kolejki.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone