Porównanie schematów terapii niefarmakologicznej ordynowanej pacjentom chorym na schizofrenię i leczonym w szpitalu w Poznaniu, we Lwowie i w Kiel

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Rostyslav Bilobryvka, Lyudmyla Rakhman, Robert Göder, Dorota Koligat, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Elżbieta Nowakowska

2 (39) 2014 s. 133–137
Kliknij aby wrócić do spisu treści
133_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zaprutko T., Kus K., Bilobryvka R., Rakhman L., Göder R., Koligat D., Ratajczak P., Paczkowska A., Nowakowska E. Porównanie schematów terapii niefarmakologicznej ordynowanej pacjentom chorym na schizofrenię i leczonym w szpitalu w Poznaniu, we Lwowie i w Kiel. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):133–137.

Wstęp. Schizofrenia jest przewlekłym i nawrotowym schorzeniem, które ze względu na towarzyszące objawy i wczesny wiek zachorowania wywiera inwalidyzujący efekt i powoduje istotne upośledzenie funkcjonowania społecznego osoby chorej. Choroba cechuje się także znacznym obciążeniem ekonomicznym zarówno dla pacjenta, jego rodziny, jak i całego społeczeństwa. Mimo złożonego obrazu klinicznego, kompleksowa oraz zindywidualizowana terapia przynosi coraz lepsze efekty i przekłada się na również kosztową efektywność leczenia. Cel. Celem pracy było porównanie schematów terapii niefarmakologicznej ordynowanych pacjentom leczonym w szpitalu w Kiel (Niemcy), w Poznaniu (Polska) i we Lwowie (Ukraina). Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia 2011 roku do października 2013 roku. Na podstawie włączonych do badania 158 kartotek szpitalnych porównano schematy terapii niefarmakologicznej ordynowanej pacjentom w Poznaniu, w Kiel (Niemcy) i we Lwowie (Ukraina). Wyniki. W każdym z analizowanych ośrodków pacjenci leczeni byli z wykorzystaniem terapii niefarmakologicznej, jednak obserwowano pewne różnice pomiędzy szpitalami. W Poznaniu i w Kiel, w porównaniu do szpitala we Lwowie, terapia była bardziej kompleksowa i usystematyzowana. Ograniczenia wiązały się w znacznej mierze z obowiązującym na Ukrainie systemem organizacji i finansowania opieki psychiatrycznej. Mimo tego lekarze lwowskiego szpitala dążyli do optymalizacji leczenia, a takie niefarmakologiczne działania jak dzienne sale koedukacyjne przynosiły ich zdaniem satysfakcjonujące efekty, co obserwowano również w Kiel. Wnioski. W każdym z ośrodków stosowano modele terapii niefarmakologicznej. Jednak we Lwowie działania niefarmakologiczne nie były tak rozbudowane i usystematyzowane jak w Poznaniu i w Kiel. Należy dążyć do inwestycji w kompleksowe leczenie, bowiem przyczyniać się to będzie do poprawy efektywności leczenia w długofalowej perspektywie.

Słowa kluczowe: schizofrenia, terapia niefarmakologiczna, koszty.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone