Ocena jakości życia chorych z nadciśnieniem tętniczym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Paczkowska, Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Dorota Kopciuch, Krzysztof Kus, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska

3 (52) 2017 s. 269–273
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Paczkowska A., Hoffmann K., Bryl W., Kopciuch D., Kus K., Zaprutko T., Ratajczak P., Nowakowska E. Ocena jakości życia chorych z nadciśnieniem tętniczym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):269–273.

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze ze względu na rosnące rozpowszechnienie stanowi istotny problem społeczny i ekonomiczny. Cel. Celem przeprowadzonych badań była subiektywna ocena jakości życia chorych ze zdiagnozowanym i leczonym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody. Badaniem prospektywnym objęto 112 pacjentów (73 mężczyzn oraz 39 kobiet) z rozpoznanym i leczonym nadciśnieniem tętniczym. Grupa kontrolna osób zdrowych składała się (odpowiednio do liczebności osób z grupy chorej) ze 112 osób zdrowych w wieku 18–65 lat. Jako narzędzie badawcze do oceny subiektywnej jakości życia chorych na nadciśnienie tętnicze zastosowano standaryzowany kwestionariusz oceny jakości życia – WHOQOL-BREF w polskiej wersji językowej. Wyniki. Wyniki badań dotyczących subiektywnej oceny jakości życia dokonywanej przez osoby dorosłe ze zdiagnozowanym i leczonym nadciśnieniem tętniczym, przeprowadzonych za pomocą standaryzowanego kwestionariusza WHOQOL-BREF, pokazały, iż jakość życia osób chorych jest niższa aniżeli odpowiadających im wiekiem osób zdrowych. Istotne statystycznie różnice w poziome jakości życia dotyczyły dziedzin fizycznej i psychologicznej kwestionariusza WHOQOL-BREF. Wnioski. Nadciśnienie tętnicze znamiennie upośledza jakość życia (szczególnie dziedziny fizyczną i psychiczną) badanych.

Słowa kluczowe: jakość życia, nadciśnienie tętnicze, osoby dorosłe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone