Rejestry medyczne i medyczne aplikacje mobilne w polskiej rzeczywistości

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krzysztof Kus, Paulina Pierzyńska, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Daria Słomińska, Elżbieta Nowakowska

3 (52) 2017 s. 263–268
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kus K., Pierzyńska P., Zaprutko T., Ratajczak P., Paczkowska A., Słomińska D., Nowakowska E. Rejestry medyczne i medyczne aplikacje mobilne w polskiej rzeczywistości. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):263–268.

Wstęp. Zasady Evidence Based Medicine (EBM) funkcjonują niemal w całej służbie zdrowia w Polsce. Znajomość tych zasad dotyczy wszystkich pracowników opieki medycznej, co skutkuje m.in. zwiększonym zapotrzebowaniem na rzetelną informację medyczną, którą można uzyskać jedynie przy wykorzystaniu medycznych baz danych (MBD) wraz z ich wersjami mobilnymi. Cel. Celem pracy było określenie, czy użytkownicy rejestrów medycznych i medycznych baz danych mają świadomość użyteczności tego typu baz w pracy z pacjentem. Materiał i metody. Badanie zostało wykonane wśród pacjentów, farmaceutów i lekarzy wykorzystujących w pracy zawodowej oprogramowanie medyczne. Badanie w formie ankietowej objęło ponad 200 respondentów z obszaru Polski, a przeprowadzone zostało w roku 2016. Wyniki. Pacjenci, farmaceuci i lekarze coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwoliłoby im na efektywne poszukiwanie informacji o lekach (w tym o cenie), ale również poszukują danych o ich stosowaniu, przeciwwskazaniach czy działaniach niepożądanych. Informacji tych dostarczają cieszące się coraz większym zainteresowaniem mobilne medyczne bazy danych, tzw. aplikacje lekowe. Największym uznaniem wśród ankietowanych cieszył się system DOZ.pl (ponad 63%), a na drugim miejscu znalazł się program LekiInfo24.pl (ponad 13% badanych). Ponad 70% badanych chętnie skorzystałoby z systemu, który pokazywałby lokalizację leku wraz z podaniem jego ceny.

Słowa kluczowe: rejestry – aplikacje medyczne, medyczne bazy danych, informacja o leku, ankieta.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone