Wspieranie rozwoju poznania społecznego – empatia jako czynnik ułatwiający przebieg procesu leczenia stomatologicznego u dzieci. Przegląd piśmiennictwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Sebastian Zbitkowski, Ewa Mojs

2 (51) 2017 s. 235–240
Kliknij aby wrócić do spisu treści
235_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zbitkowski S., Mojs E. Wspieranie rozwoju poznania społecznego – empatia jako czynnik ułatwiający przebieg procesu leczenia stomatologicznego u dzieci. Przegląd piśmiennictwa. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):235–240.

W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat znaczenia empatii oraz metod wspierających poznanie społeczne u dzieci. Przedstawiono wybrane metody i techniki pracy z dzieckiem w tym obszarze. Wymagają one zaangażowania osób dorosłych – przede wszystkim rodziców i innych osób związanych emocjonalnie z dzieckiem. Efektem tej pracy jest rozwój empatii, czyli uwrażliwienie dziecka na potrzeby innych i uwrażliwienie innych na potrzeby dziecka. Korzyści wynikające z tych metod można zauważyć między innymi w gabinecie dentystycznym. Mali pacjenci nawiązują lepszy kontakt z lekarzem, co ułatwia proces leczenia. Wspieranie i rozwój empatii, także w aspekcie poznawczym, są szczególnie istotne w przypadku dzieci niepełnosprawnych fizycznie czy intelektualnie, z którymi nawiązanie kontaktu może być utrudnione.

Słowa kluczowe: empatia, dziecko niepełnosprawne, wrażliwość.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone