Palenie tytoniu i konsekwencje tego nałogu dla zdrowia osób w podeszłym wieku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs

2 (51) 2017 s. 220–224
Kliknij aby wrócić do spisu treści
220_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bojkowski Ł., Mojs E. Palenie tytoniu i konsekwencje tego nałogu dla zdrowia osób w podeszłym wieku. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):220–224.

Celem opracowania jest przedstawienie problematyki palenia tytoniu oraz wpływu tego nałogu na zdrowie osób w podeszłym wieku, które z powodu zwiększonej chorobowości stanowią grupę bardziej podatną na działanie szkodliwych czynników, w tym tych znajdujących się właśnie w wyrobach tytoniowych. W pracy dokonano przeglądu literatury z ostatnich kilku lat prezentującej badania nad chorobami odtytoniowymi w grupie seniorów, a także przedstawiono ogólnopolskie programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania nikotynizmowi.

Słowa kluczowe: osoby starsze, palenie papierosów, zdrowie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone