Wpływ infradźwięków na zdrowie ciężarnej. Aktualny stan wiedzy i przepisy prawa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Muszyńska, Paweł Rzymski, Bartosz Bilski, Maciej Wilczak

2 (51) 2017 s. 207–212
Kliknij aby wrócić do spisu treści
207_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Muszyńska M., Rzymski P., Bilski B., Wilczak M. Wpływ infradźwięków na zdrowie ciężarnej. Aktualny stan wiedzy i przepisy prawa. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):207–212.

W 2010 roku w prawie polskim jednoznacznie uporządkowano termin infradźwięków, wprowadzając do normy PN-86/N-01338:1986 nowelizację PN-Z-01338:2010; terminem tym określono widmo hałasu infradźwiękowego w przedziale od 1 Hz do 20 Hz i o niskich częstotliwościach słyszalnych. Mimo twierdzeń, że infradźwięki mogą powodować różne nieprzyjemne objawy, skutki oddziałowania infradźwięków na ludzi nie zostały wystarczająco zbadane. Badania sugerują, że infradźwięki mogą wpływać na narząd przedsionkowo-ślimakowy, układ sercowo-naczyniowy, stan behawioralny i neurofizjologiczny oraz wzbudzają wibracje ciała. Infradźwięki znalazły w położnictwie swoje zastosowanie pod postacią testu wibroakustycznego (VAS). Test VAS polega na stymulacji płodu za pomocą sondy i wspomaga właściwą ocenę dobrostanu płodu. Reakcja zdrowego płodu na ten bodziec objawia się zmianami zachowania i akceleracjami czynności serca, a ich brak może świadczyć o niedotlenieniu ośrodkowego układu nerwowego lub o obecności zaburzeń słuchu u płodu. Obecnie jedyną obowiązującą wytyczną regulującą wpływ infradźwięków na kobietę ciężarną jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Pomimo istnienia norm w prawie pracy brakuje rzetelnych badań źródłowych, które stały się podstawą ich utworzenia. Wytyczne powinny ściśle regulować unikanie wysokich poziomów infradźwięków w procedurach medycznych. Nie opublikowano informacji na temat konkretnych zagrożeń wynikających z ekspozycji na mniejsze poziomy, zwłaszcza w odniesieniu do diagnostyki prenatalnej, ale dysponujemy zbyt małą ilością badań, by wysnuć wniosek o braku tych zagrożeń, zwłaszcza jeżeli chodzi o skutki długoterminowe. Autorzy rekomendują zatem kobietom ciężarnym pracującym na stanowiskach szczególnie narażonych na ekspozycję infradźwiękami czasową zmianę pracy lub jej zaprzestanie (orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, ZUS ZLA). Pożądane są dalsze, wszechstronne, randomizowane badania, które pozwolą nakreślić wytyczne.

Słowa kluczowe: ekspozycja na infradźwięki, kobiety w ciąży, wibroakustyczna stymulacja (VAS), prawo polskie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone