Menopauza w aspekcie społecznym i ekonomicznym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Rafał Zadykowicz, Anna Sójka, Urszula Czyżewska, Michał Rutkowski, Karolina Kilen, Edyta Rysiak, Wojciech Miltyk

2 (39) 2014 s. 127–132
Kliknij aby wrócić do spisu treści
127_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zadykowicz R., Sójka A., Czyżewska U., Rutkowski M., Kilen K., Rysiak E., Miltyk W. Menopauza w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):127–132.

Wstęp. W wyniku utraty cyklicznej funkcji jajników, do której dochodzi w okresie menopauzy następuje obniżenie stężenia estrogenów w krążeniu ogólnoustrojowym, co skutkuje licznymi zaburzeniami w organizmie, do których należą atrofia pochwy, zmniejszenie gęstości kości, niekorzystne zmiany w profilu lipidowym oraz układzie krzepnięcia, obniżenie libido, zaburzenia snu, uderzenia gorąca, drażliwość oraz obniżenie nastroju. Terapia estrogenem jest najefektywniejszą metodą leczenia objawów menopauzy, w szczególności uderzeń gorąca. Cel. Celem pracy jest analiza czynników mających istotny wpływ na decyzję o rozpoczęciu hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzalnym, w tym ocena kosztów ponoszonych przez pacjentki poddane omawianej metodzie leczenia. Materiał i metody. Korzystając z bazy leków systemu „AtMedis” oraz bazy leków refundowanych „Centrum Informacji o Leku”, oceniono miesięczne oraz roczne koszty prowadzenia hormonalnej terapii zastępczej wyliczone na podstawie cen detalicznych preparatów dostępnych w polskich aptekach. Wyniki. Na polskim rynku aptecznym istnieje szeroki wybór preparatów zawierających substancje niwelujące objawy menopauzy. Koszty rocznej terapii w przypadku poszczególnych preparatów różnić się mogą nawet 5-krotnie i wynosić blisko 500 zł. Na ceny preparatów wpływają postać leku oraz substancje w nich zawarte, które warunkują ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz wygodę i skuteczność związane ze sposobem dawkowania. Wnioski. W procesie decyzyjnym dotyczącym rozpoczęcia HTZ istotne znaczenie ma rozważenie korzyści i zagrożeń wynikających z terapii oraz uwzględnienie kosztów leczenia w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej pacjentki. Każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie zarówno jeśli chodzi o zasadność i rodzaj stosowanej terapii, jak również dawkę i drogę podania leków.

Słowa kluczowe: menopauza, HTZ, koszty.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone