Przesunięcia środków finansowych w ramach umów – zapisy § 20, 21 i 43 OWU w praktyce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak, Sylwia Zygmunt, Mirella Śmigielska

2 (51) 2017 s. 196–198
Kliknij aby wrócić do spisu treści
196_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Krzemińska A., Strzesak E., Zygmunt S., Śmigielska M. Przesunięcia środków finansowych w ramach umów – zapisy § 20, 21 i 43 OWU w praktyce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):196–198.

Wstęp. Od kilku lat dyrektorzy placówek mają możliwość przesuwania niewykorzystanych środków finansowych w ramach zawartych kontraktów, ale pod pewnymi warunkami, wynikającymi z § 20, 21 i 43 OWU. Cel. Celem pracy jest przedstawienie możliwości świadczeniodawców w zakresie dysponowania i gospodarowania środkami finansowymi w ramach przyznanych kontraktów z NFZ, wynikających z przepisów prawa. Materiał i metody. Analiza statystyczna uwzględnia wielkość kwoty przesunięć środków w ramach kontraktów zawartych na programy lekowe, na podstawie złożonych wniosków przez Wielkopolskie Centrum Onkologii do NFZ za okres 2014 i 2015. Wyniki. Dokonano przesunięć 30% środków w 2014 roku i ponad 60% w 2015 roku. Wnioski. Przesunięcia środków finansowych w ramach zawartych kontraktów umożliwiają zapobieganie nadwykonaniom i wspierają niedofinansowane zakresy świadczeń, w których najbardziej jest to potrzebne.

Słowa kluczowe: kontrakty, nadwykonania, przesuwanie środków finansowych.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone