Wpływ nietrzymania moczu na jakość życia kobiet

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Połocka-Molińska, Beata Jakóbczak, Katarzyna Plagens-Rotman

2 (51) 2017 s. 161–167
Kliknij aby wrócić do spisu treści
161_2_51_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Połocka-Molińska M., Jakóbczak B., Plagens-Rotman K. Wpływ nietrzymania moczu na jakość życia kobiet. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;2(51):161–167.

Wstęp. Nietrzymanie moczu stanowi problem dotykający nie tylko kobiety w podeszłym wieku, ale również te młodsze, krótko po porodzie. Istnienie tej dolegliwości odczuwalne jest u kobiety w sferze życia rodzinnego, społecznego, zawodowego, a przede wszystkim seksualnego. Wczesne wdrożenie diagnostyki pozwala na szybki wybór odpowiedniego sposobu leczenia. Cel. Celem pracy jest poznanie jakości życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Materiał i metody. Ankieta przeprowadzona została wśród 100 pacjentek, leczonych w Oddziale Ginekologii i Patologii Ciąży (były to wyłącznie pacjentki z chorobami ginekologicznymi) w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie. Kwestionariusz składał się z 18 pytań, podzielony był na trzy części: dane demograficzne, historia położnicza, ostatnia – informacje dotyczące nietrzymania moczu. Łącznie badaniem objęto kobiety od 30. do 81. roku życia. Wyniki. Najczęściej respondentki jako przyczynę wystąpienia nietrzymania moczu wskazały: częste infekcje dróg moczowych – 12%, wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej zaraz po porodzie – 18%, oraz poród dużego dziecka – 17%. W badanej grupie 72% kobiet potwierdziło, że nietrzymanie moczu zaburza sferę ich życia rodzinnego, 49% – sferę zawodową, a 40% – społeczną. Nietrzymanie moczu zaburza sferę seksualną 36% respondentek. Wnioski. Kobiety borykające się z problemem nietrzymania moczu dłużej niż 5 lat częściej wskazują niekorzystny wpływ tego schorzenia na życie seksualne. Częstotliwość zgłaszania się z problemem nietrzymania moczu do lekarza maleje wraz z wiekiem.

Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, jakość życia, kobiety.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone