Niepokój moralny w pracy personelu medycznego – zarys problematyki

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik

1 (50) 2017 s. 147–151
Kliknij aby wrócić do spisu treści
147_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zurzycka P., Radzik T. Niepokój moralny w pracy personelu medycznego – zarys problematyki. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):147–151.

Prowadzenie terapii i sprawowanie opieki nad pacjentami wymaga szerokiej wiedzy, wysokich kompetencji i umiejętności oraz niezbędnej współpracy w zespole terapeutycznym. Jednak proces ten nie zawsze przebiega w sposób tak idealny, jak życzyłby sobie tego personel medyczny. Towarzyszyć mu mogą liczne dylematy, w tym także te natury moralnej, które mogą prowadzić do powstania niepokoju moralnego. Jest on związany z sytuacjami, w których personel nie jest w stanie zapewnić pacjentom opieki, która jego zdaniem w danej sytuacji byłaby adekwatna do potrzeb i zgodna z najlepszym interesem pacjenta. Powstanie niepokoju moralnego może być związane ze stanem zdrowia pacjenta, czynnikami wewnętrznymi dotyczącymi osoby opiekującej się, a także ograniczeniami zewnętrznymi. Może on prowadzić do niekorzystnych następstw pojawiających się u osób go doświadczających, ale także może mieć negatywny wpływ na jakość opieki nad pacjentami. Pojawianie się niepokoju moralnego w pracy personelu medycznego jest zjawiskiem niekorzystnym, ale często występującym w codziennej praktyce. Dlatego ważne jest zarówno przeciwdziałanie jego występowaniu, jak i zapobieganie jego negatywnym skutkom. Celem pracy jest przedstawienie zjawiska niepokoju moralnego występującego w pracy personelu medycznego i opiekuńczego.

Słowa kluczowe: niepokój moralny, opieka medyczna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone