Przegląd badań i działań profilaktycznych związanych z narażeniem dzieci śląskich na metale ciężkie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Nieć, Ewa Marchwińska-Wyrwał

1 (50) 2017 s. 141–146
Kliknij aby wrócić do spisu treści
141_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Nieć J., Marchwińska-Wyrwał E. Przegląd badań i działań profilaktycznych związanych z narażeniem dzieci śląskich na metale ciężkie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):141–146.

Oddziaływanie metali ciężkich na zdrowie człowieka, zwłaszcza dzieci, jest przedmiotem wielu badań naukowych. Ryzyko pojawienia się niekorzystnych skutków zdrowotnych związanych z narażeniem na te pierwiastki jest szczególnie duże wśród osób zamieszkujących tereny, na których wydobywa się i przetwarza rudy metali nieżelaznych. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przegląd badań dotyczących wpływu ołowiu na zdrowie dzieci zamieszkujących teren Górnego Śląska. Ocena narażenia na ołów przeprowadzana była na podstawie wyników badań biochemicznych – stężenia ołowiu w płynach ustrojowych, takich jak krew i mocz. Dzieci z podwyższoną zawartością ołowiu we krwi kierowano do diagnostyki klinicznej lub leczenia, a także przeprowadzono edukację zdrowotną i interwencję środowiskową w ich rodzinach. Dzięki wprowadzonym działaniom profilaktycznym i programom edukacyjnym udało się znacząco zmniejszyć ryzyko zatrucia ołowiem u dzieci mieszkających na obszarach o dużym zagrożeniu antropogenicznym.

Słowa kluczowe: metale ciężkie, narażenie, dzieci, badania toksykologiczne, biomonitoring.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone