Problematyka kultury fizycznej współczesnej szkoły a postulaty Władysława Hojnackiego z początku XX wieku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Adam Kozubal

1 (50) 2017 s. 136–140
Kliknij aby wrócić do spisu treści
136_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kozubal A. Problematyka kultury fizycznej współczesnej szkoły a postulaty Władysława Hojnackiego z początku XX wieku. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):136–140.

Wstęp. W najprostszym ujęciu kultura fizyczna to ogół uznawanych wartości, utrwalonych zachowań i ich rezultatów dotyczących ludzkiego ciała. Szczególnie ważna jest dbałość w tym zakresie o dzieci i młodzież w okresie rozwoju ich organizmów, czyli w wieku szkolnym. Cel. Celem pracy jest porównanie zagadnień edukacyjnych i występujących trudności wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży na początku XX wieku i obecnie. Materiał i metody. Do realizacji zadania posłużono się metodą z dziedziny nauk historycznych, tj. metodą porównawczą. Wyniki. Problemy dotyczące rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży występujące ponad 100 lat temu są podobne do występujących obecnie. Rozwój cywilizacyjny i związane z tym udogodnienia, ale i zagrożenia wpłynęły znacznie na ograniczenie aktywności fizycznej w wieku szkolnym. Wnioski. Wskazana jest segmentacja zagadnień związanych z kulturą fizyczną dzieci i młodzieży oraz wprowadzenie w określonych obszarach działań wpływających na poprawę sytuacji. W szczególności istotne jest wpojenie odpowiednich nawyków i postaw wśród dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej.

Słowa kluczowe: kultura fizyczna, edukacja, dr Władysław Hojnacki.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone