Profilaktyka oraz leczenie cukrzycy – badanie poziomu świadomości pacjentów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Ratajczak, Edyta Obolewicz, Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska

2 (39) 2014 s. 119–126
Kliknij aby wrócić do spisu treści
119_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Ratajczak P., Obolewicz E., Kus K., Koligat D., Paczkowska A., Zaprutko T., Nowakowska E. Profilaktyka oraz leczenie cukrzycy – badanie poziomu świadomości pacjentów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):119–126.

Wstęp. Cukrzyca jest poważną chorobą dietozależną, w której sposobem leczenia jest prawidłowo dobrana dieta, wysiłek fizyczny oraz stosowanie odpowiedniej farmakoterapii. W związku z dużą zachorowalnością istnieje konieczność ciągłego badania pacjentów, udoskonalania już istniejących metod diagnostycznych oraz poszukiwania nowych metod leczenia. Prewencja cukrzycy jest zatem istotnym problemem przy zmiennym trybie życia oraz żywienia diabetyków. Cel. Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy osób ze zdiagnozowaną cukrzycą na temat związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy. Materiał i metody. W celu dokonania oceny poziomu świadomości pacjentów na temat profilaktyki i leczenia choroby, przeprowadzono ankietę wśród 107 pacjentów ze zdiagnozowaną postacią choroby. Wyniki. Wyniki badań wskazują, iż pacjenci nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat profilaktyki i leczenia cukrzycy. Ponadto wyniki niniejszej pracy wykazały, iż wraz z wydłużającym się okresem choroby pacjenci wykazują większe trudności z utrzymaniem na odpowiednim poziomie podstawowych parametrów mierzonych w trakcie procesu chorobowego, takich jak indeks BMI czy poziom glukozy. Wyniki badań wskazują również, iż pacjenci nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat żywienia w cukrzycy, a także bardzo rzadko korzystają z porad profesjonalnych gabinetów dietetycznych. Wnioski. Ogólnoświatowy wzrost zachorowania na cukrzycę wskazuje na potrzebę głębszego inwestowania w edukacją żywieniową cukrzyków, a także ułatwiania dostępu osobom chorym do profesjonalnych gabinetów dietetycznych.

Słowa kluczowe: cukrzyca, BMI, poziom glukozy, powikłania cukrzycy, dieta.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone