Ocena potrzeb i reakcji seksualnych kobiet ze stwierdzonym w wywiadzie problemem zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Alicja Miedziejko, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Agata Król, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia, Magdalena Wróbel

1 (38) 2014 s. 9–12
Kliknij aby wrócić do spisu treści
9_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Miedziejko A., Jarząbek-Bielecka G., Król A., Pisarska-Krawczyk M., Wilczak M., Kędzia W., Wróbel M. Ocena potrzeb i reakcji seksualnych kobiet ze stwierdzonym w wywiadzie problemem zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):9–12.

Wstęp. Okres przekwitania i senium predysponuje do zaburzeń statyki żeńskich narządów płciowych, co zdarza się u około 50% kobiet w tym okresie życia. Choć wśród czynników etiologicznych znaczenie ma hypoestrogenizm, to podkreśla się, że przyczyny zaburzeń statyki żeńskich narządów płciowych są wieloczynnikowe. Zaburzenia statyki narządów płciowych wiążą się zazwyczaj z nietrzymaniem moczu, są przyczyną znacznego dyskomfortu. Jest to problem uroginekologiczny, a także seksuologiczny. Cel pracy. Badanie potrzeb i reakcji seksualnych kobiet z problemem zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu – w wywiadzie. Materiał i metody. Analizowano potrzeby i reakcje seksualne 48 aktywnych seksualnie pacjentek w okresie przekwitania z zaburzeniami statyki narządów płciowych i nietrzymaniem moczu, po leczeniu uroginekologicznym w wywiadzie. Pacjentki zgłaszały się regularnie na wizyty ginekologiczne, podczas których uwzględniano aspekty seksuologiczne. Pacjentki chętnie poddały się badaniu ankietowemu dotyczącemu potrzeb i reakcji seksualnych. Wyniki. Wyniki badań wskazują, że właściwie przeprowadzone leczenie i dalsza opieka ginekologiczna dają pacjentkom możliwość realizowania swych potrzeb seksualnych – kobiety wyrażały chęć kontaktów seksualnych i chętnie próbowały różnych pozycji seksualnych. Wnioski. Zaburzenia statyki narządów płciowych i związane z nimi zaburzenia uroginekologiczne stanowią ważny problem tak medyczny (uroginekologiczny i seksuologiczny), jak i socjalny. Kobiety z tymi problemami dzięki prawidłowej opiece uroginekologicznej i seksuologicznej mogą realizować swe potrzeby seksualne.

Słowa kluczowe: klimakterium, zaburzenia statyki, nietrzymanie moczu.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone