Kolonoskopia w profilkatyce raka jelita grubego – działania pielęgniarskie w przygotowaniu do badania

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Dołoto, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska

1 (50) 2017 s. 102–106
Kliknij aby wrócić do spisu treści
102_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Dołoto K., Antos E., Wojciechowska M. Kolonoskopia w profilkatyce raka jelita grubego – działania pielęgniarskie w przygotowaniu do badania. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):102–106.

Kolonoskopia jest badaniem profilaktycznym w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Do powyższej procedury pacjent powinnien zostać przygotowany fizycznie i psychicznie. Ponieważ jakość oczyszczenia jelita grubego odzwierciedla się bezpośrednio w możliwości rozpoznania patologii, większość pielęgniarek skupia się na fizycznym przygotowaniu pacjenta, zapominając o jego psychicznej sferze, a to właśnie od niej, w głównej mierze, zależy przystąpienie potencjalnego pacjenta do profilaktycznej kolonoskopii. Wiedza pacjentów na temat raka jelita grubego, możliwości samego badania, a przede wszystkim przebieg pierwszej profilaktycznej kolonoskopii decydują o kształtowaniu powszechnej opinii na temat badania oraz kontynuowaniu dalszej profilaktyki. Niniejsze opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne nastawienie pacjentów do klasycznego badania kolonoskopowego, które to nastawienie przeważnie jest spowodowane niewystarczającymi działaniami pielęgniarskimi w zakresie przygotowania pacjentów pod kątem psychicznym. Przekłada się ono na ograniczenie możliwości realizowania programu profilaktycznego raka jelita grubego oraz uniemożliwienie skutecznego zmniejszenia umieralności z powodu wzrastającej liczby zachorowań na nowotwór jelita grubego, który przesuwa się na pierwsze miejsce na liście występujących nowotworów.

Słowa kluczowe: kolonoskopia, profilaktyka, przygotowanie do badania.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone