Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Jolanta Olszewska

1 (50) 2017 s. 97–101
Kliknij aby wrócić do spisu treści
97_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Napiórkowska-Orkisz M., Olszewska J. Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):97–101.

Poród przedwczesny okazuje się być dla noworodka traumą psychiczną i biologiczną. Przez rodziców jest doświadczany jako trauma psychologiczna, oddziałująca na ich poziom poznawczy, emocjonalny i społeczny. Skutki przedwczesnego porodu i całej zaistniałej z tego powodu sytuacji widoczne są wiele lat od chwili zdarzenia. Prawie 50% matek cierpi na zespół stresu pourazowego, ma ograniczoną zdolność poprawnego funkcjonowania w roli matki. Piśmiennictwo ukazuje, że u matek dzieci urodzonych przedwcześnie mogą wystąpić symptomy takie jak: obsesyjne myśli, nawracające wspomnienia, ataki paniki, koszmary senne, unikanie relacji z dzieckiem. Dlatego tak ważne jest otoczenie profesjonalną opieką nie tylko noworodka, ale także jego najbliższych, by w ten sposób przeciwdziałać negatywnym skutkom wcześniactwa. Po opuszczeniu przez dziecko oddziału intensywnej terapii noworodka możliwość wykorzystania jego potencjału rozwojowego zależy przede wszystkim od stanu emocjonalnego rodziców. Opieka holistyczna wyraża się jako: dobry kontakt lekarzy z rodzicami (poprzez zrozumiałe przekazywanie wiedzy na temat stanu wcześniaka), dobry kontakt pielęgniarek z rodzicami (poprzez zachęcanie rodziców do budowania relacji z dzieckiem, odciąganie mleka, kangurowanie), dobry kontakt fizjoterapeutów (poprzez współdziałanie stymulujące dziecko do rozwoju). Opieka ta traktuje indywidualnie każdego pacjenta. Nie zapomina o minimalizowaniu doznań bólowych u dzieci. Umożliwia rodzicom kontakt z psychologiem, który nauczy ich, jak korzystać z własnych zasobów w sytuacji kryzysu. Pobyt dziecka w OITN jest tylko krótkim początkiem jego egzystencji. Opieka holistyczna nad wcześniakiem i jego rodzicami sprawia, iż powrót do życia po zaistniałych doświadczeniach będzie łatwiejszy, a rodzice staną się silniejsi.

Słowa kluczowe: neonatologia, wcześniactwo, opieka holistyczna, rodzice.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone