Badania rozpoznawcze nad częstością występowania choroby nowotworowej jajników po uprzedniej stymulacji hormonalnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Połocka-Molińska, Amelia Kupriańczyk, Katarzyna Plagens-Rotman

1 (50) 2017 s. 80–90
Kliknij aby wrócić do spisu treści
80_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Połocka-Molińska M., Kupriańczyk A., Plagens-Rotman K. Badania rozpoznawcze nad częstością występowania choroby nowotworowej jajników po uprzedniej stymulacji hormonalnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):80–90.

Wstęp. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwór jajnika zalicza się: czynniki genetyczne, środowiskowe, przebyte choroby, narażenie na działanie talku i azbestu. Do czynników tych włącza się także dużą ilość przebytych owulacji. Stymulacja owulacji jest etapem leczenia niepłodności. Ma na celu pozyskanie dojrzałych komórek jajowych o wysokim potencjale reprodukcyjnym. Cel. Celem niniejszej pracy była analiza występowania nowotworu jajnika po wcześniejszej indukcji owulacji u kobiet, które borykają się z – można powiedzieć – chorobą cywilizacyjną, jaką jest niepłodność. Cel główny pracy osiągnięto dzięki uzyskaniu odpowiedzi na pytania: czy indukcja owulacji zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór jajnika? Który rodzaj stymulacji ma znaczący wpływ na ryzyko zachorowania? Jakie są najczęściej pojawiające się czynniki u kobiet z nowotworem jajnika po wcześniejszej stymulacji owulacji? Wyniki. W wyniku analizy nie zaobserwowano znamiennej statystycznie zależności między ryzykiem raka jajnika a wcześniejszą stymulacją. Brak owulacji i wynikające z tego niepłodność lub niska płodność nie przyczyniają się do zwiększenia ryzyka zachorowania na nowotwór jajnika. Większą rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, przeszłość położnicza oraz niestosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Wnioski. Częstość występowania raka jajnika wzrasta wraz z wiekiem. Jajnik jest tkanką bardzo wrażliwą na działanie różnych czynników. Przyczyna zachorowania na nowotwór jajnika nie jest do końca znana. Niniejsze wyniki wskazują na to, że jest wiele innych czynników, które predysponują do zachorowania na nowotwór jajnika.

Słowa kluczowe: rak jajnika, stymulacja jajników.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone