Ekonomiczny aspekt powikłań cukrzycy typu 1

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Natalia Marcińczyk, Mateusz Maciejczyk, Agnieszka Pietrzykowska, Alina Cywoniuk, Edyta Rysiak

2 (39) 2014 s. 116–118
Kliknij aby wrócić do spisu treści
116_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Marcińczyk N., Maciejczyk M., Pietrzykowska A., Cywoniuk A., Rysiak E. Ekonomiczny aspekt powikłań cukrzycy typu 1. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):116–118.

Systematycznie zwiększa się liczba osób chorujących na cukrzycę. W Polsce cierpi na nią około 3,5 mln osób, szacuje się jednak, że ponad połowa chorych nie została jeszcze zdiagnozowana. Ze względu na niewyrównaną glikemię oraz częste niestosowanie się do zaleceń lekarza (non‑compilance) dochodzi do rozwoju licznych powikłań, które pochłaniają ponad połowę środków z ogólnej sumy przeznaczonej na leczenie cukrzycy. Przewlekłe powikłania w cukrzycy dotyczą głównie układu sercowo‑naczyniowiego. Koszt bezpośredni powikłań w 2012 roku wyniósł 1,3 mln PLN i w porównaniu z rokiem 2009 wzrósł o 17%. Największy udział w tej grupie stanowił koszt poniesiony na pokrycie wydatków związanych z chorobami serca: 980 mln PLN, reszta środków finansowych w tej grupie została przeznaczona na leczenie udarów: 186 mln PLN, stopy cukrzycowej: 16 mln PLN, chorób nerek: 108 mln PLN, chorób oczu (w tej grupie odnotowano spadek): 10 mln PLN. Koszty pośrednie powikłań wyniosły w 2012 r. 1,7 mln, to jest o 26,8% więcej niż w roku 2009. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na leczenie powikłań związanych z chorobami serca: 1300 mln PLN, udział innych powikłań był następujący: choroby nerek: 135 mln, udar: 131 mln PLN, choroby oczu: 85 mln PLN stopa cukrzycowa: 2 mln PLN. Wraz z większą ilością komplikacji wzrasta liczba hospitalizacji, które kosztowały NFZ w 2012 r. 247 mln PLN. Obciążeniem dla budżetu państwa są renty wydawane osobom niezdolnym do pracy. Suma wszystkich świadczeń w 2012 r. wyniosła 30 438 586,1 tys. PLN.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu I, powikłania, farmakoekonomika.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone