Kryteria zdrowia kobiet w opinii mieszkanek powiatu tarnowskiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Pieniążek, Jadwiga Szarowicz, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś

1 (50) 2017 s. 58–66
Kliknij aby wrócić do spisu treści
58_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Pieniążek A., Szarowicz J., Błajda J., Kołpa M., Barnaś E. Kryteria zdrowia kobiet w opinii mieszkanek powiatu tarnowskiego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):58–66.

Wstęp. Szereg działań związanych z profilaktyką schorzeń ginekologicznych, w tym nowotworowych, i ich leczenie są ważnym aspektem zdrowia kobiet. Cel. Ocena wartości zdrowia kobiety w opinii mieszkanek powiatu tarnowskiego w odniesieniu do czynników społeczno-demograficznych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 360 pełnoletnich kobiet, włączonych do analiz w sposób losowy. Metodą był standaryzowany kwestionariusz – Lista Kryteriów Zdrowia (LKZ). Materiał opracowano, używając programu STATISTICA 9.0. Wykorzystano testy niezależności: chi-kwadrat Pearsona, Kruskala-Wallisa, a także testy korelacyjne. Wyniki. Być zdrowym to według badanych przede wszystkim: „dożyć późnej starości”, „należycie się odżywiać, „nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych”, „potrafić pracować bez napięcia i stresu”, „akceptować siebie, znać swoje możliwości i braki”. Wiek i miejsce zamieszkania badanych mają wpływ na właściwe postrzeganie czynników ryzyka choroby nowotworowej u kobiet, tj. „palenie papierosów” oraz „częsta zmiana partnerów seksualnych”. Wykształcenie ma wpływ na postrzeganie czynników ryzyka, tj. „palenie papierosów”, „antykoncepcja”, „wczesne rozpoczęcie życia seksualnego”, „późna pierwsza ciąża”, „częsta zmiana partnerów seksualnych”. Wnioski. Wartościowanie zdrowia ginekologicznego uzależnione jest od wybranych cech demograficznych. Ankietowane najwyższą wagę przykładają do zdrowia rozumianego jako cel i wynik oraz właściwości, co może przekładać się na preferowane zachowania prozdrowotne.

Słowa kluczowe: wartość zdrowia, kobiety, cechy społeczno-demograficzne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone