Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne w grupie osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krystyna Kurowska, Małgorzata Toś

1 (50) 2017 s. 31–37
Kliknij aby wrócić do spisu treści
31_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kurowska K., Toś M. Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne w grupie osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):31–37.

Wstęp. Cukrzyca typu 2 jest przewlekłym schorzeniem niosącym za sobą ogromną ilość powikłań i znacznie obniżającym jakość życia. Mimo postępu medycyny rozpowszechnienie tej choroby na świecie cały czas rośnie. Przyczyn wzrostu zapadalności na cukrzycę upatruje się głównie w nieprawidłowym stylu życia. Współczesna opieka diabetologiczna powinna opierać się nie tylko na leczeniu farmakologicznym, ale także na kształtowaniu prawidłowych zachowań prozdrowotnych. Cel. Określenie wpływu pomiędzy poczuciem własnej skuteczności a preferowanymi zachowaniami zdrowotnymi, jako wyznacznika w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w grupie chorych z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Zachowania zdrowotne określono Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych (IZZ) Juczyńskiego, a poczucie uogólnionej własnej skuteczności – skalą GSES w adaptacji tego autora. Wyniki. Osoby chorujące na cukrzycę różnią się od siebie poczuciem własnej skuteczności oraz ilością preferowanych zachowań zdrowotnych. Im wyższe poczucie własnej skuteczności, tym więcej podejmowanych pozytywnych zachowań zdrowotnych. Wyższe wskaźniki wyników poczucia własnej skuteczności wykazują mężczyźni, osoby > 60 lat, mieszkańcy miasta. Badani prezentują przeciętny poziom zachowań zdrowotnych, na granicy poziomu wysokiego. Wyższe wyniki zachowań zdrowotnych odnotowano w grupie kobiet, u osób > 60. roku życia, mieszkańców miasta. Wnioski. Badania wykazały, że poczucie osobistej kontroli pomaga chorym w zmianie i utrzymaniu prawidłowych zachowań zdrowotnych. Przyczyn niestosowania się do zaleceń terapeutycznych należy upatrywać m.in. w zasobach wewnętrznych chorego, w tym w niskim poczuciu własnej skuteczności.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, poczucie własnej skuteczności, zachowania zdrowotne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone