Wpływ fizjoterapii okołooperacyjnej na powrót do sprawności fizycznej po leczeniu operacyjnym żeńskich narządów płciowych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Letycja Zgrzeba, Natalia Smolarek, Aleksandra Miksza

1 (50) 2017 s. 24–30
Kliknij aby wrócić do spisu treści
24_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zgrzeba L., Smolarek N., Miksza A. Wpływ fizjoterapii okołooperacyjnej na powrót do sprawności fizycznej po leczeniu operacyjnym żeńskich narządów płciowych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):24–30.

Wstęp. Rehabilitacja uznawana jest za nierozłączną część procesu leczenia w onkologii. Pełni funkcję profilaktyczną, leczniczą i paliatywną. Prowadzona fizjoterapia jest ukierunkowana na indywidualnego pacjenta, uwzględnia stopień zaawansowania choroby i jego możliwości. Fizjoterapia prowadzona w szpitalu obejmuje okres przedoperacyjny i pooperacyjny. Celem rehabilitacji po operacyjnym leczeniu żeńskich narządów płciowych jest zapobieganie powikłaniom oraz zaburzeniom czynnościowym powstałym wskutek ingerencji chirurgicznej. Fizjoterapeuta wspólnie z pacjentem dąży do powrotu do pełnej sprawności fizycznej chorego. Rola terapeuty to nie tylko opieka nad fizycznością pacjenta, ale również wsparcie psychiczne. Cel. Subiektywna ocena wpływu ćwiczeń fizjoterapeutycznych na powrót do sprawności fizycznej po leczeniu operacyjnym żeńskich narządów płciowych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Klinice Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od grudnia 2015 roku do maja 2016 roku. Przeanalizowano dane z ankiet uzyskanych od 100 pacjentek, które zgłosiły się do szpitala w celu leczenia operacyjnego nowotworu narządów płciowych. Badane dokonywały subiektywnej oceny efektów fizjoterapii pooperacyjnej. Z każdą chorą przeprowadzono wywiad dotyczący chorób współistniejących, które mogą mieć wpływ na stan i samopoczucie po zabiegu. Zapytano również o przeszłość ginekologiczną i położniczą. Każda z chorych przystępująca do badania była objęta kompleksową opieką fizjoterapeutyczną. Wyróżniono dwie metody leczenia operacyjnego – laparotomię i laparoskopię. Wyniki. Na podstawie analizy uzyskanych wyników potwierdzono korzystny wpływ fizjoterapii na powrót do sprawności fizycznej po operacyjnym leczeniu żeńskich narządów płciowych. Badania wykazały, iż pacjentki aktywne fizycznie przed operacją w krótszym czasie powracają do sprawności fizycznej. Wnioski. Po analizie wyników sformułowano następujące wnioski: 1. Pacjentki będące aktywne fizycznie przed zabiegiem operacyjnym szybciej wracają do sprawności fizycznej po operacji. 2. Na podstawie subiektywnej oceny pacjentek dowiedziono, iż prawie wszystkie z nich po ćwiczeniach fizjoterapeutycznych prowadzonych na oddziale ginekologicznym zauważyły poprawę samopoczucia oraz wzrost samodzielności pod względem fizycznym. 3. U pacjentek po laparoskopii pierwsza pionizacja następuje o kilka godzin wcześniej niż u operowanych po laparotomii. 4. Większości pacjentek towarzyszyły lęk i obawa o sprawność fizyczną po operacji ginekologicznej. 5. Zdecydowana większość pacjentek planuje kontynuację ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę w warunkach domowych.

Słowa kluczowe: nowotwory żeńskich narządów płciowych, fizjoterapia onkologiczna, fizjoterapia okołooperacyjna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone