Problemy bio-psycho-społeczne kobiet w wieku rozrodczym z zespołem policystycznych jajników

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Gabriela Kurek, Beata Babiarczyk

1 (50) 2017 s. 7–15
Kliknij aby wrócić do spisu treści
7_1_50_2017.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kurek G., Babiarczyk B. Problemy bio-psycho-społeczne kobiet w wieku rozrodczym z zespołem policystycznych jajników. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;1(50):7–15.

Wstęp. Zespół policystycznych jajników (ZPJ) jest najczęściej występującą endokrynopatią u kobiet w okresie dojrzewania oraz w wieku rozrodczym. Cel. Analiza problemów bio-psycho-społecznych, które występują u kobiet w wieku rozrodczym z ZPJ. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły dostępne publicznie dane opublikowane przez AOTMiT składające się z opinii instytucji na temat projektów programów zdrowotnych wydanych w latach 2013–2014. JST, które przesłały największą liczbę projektów, zostały zapytane o to, czy przestrzegały rekomendacji AOTMiT. Badania przeprowadzono wśród 113 pacjentek hospitalizowanych z powodu choroby na oddziale Endokrynologii Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Wyniki. U znacznej większości kobiet w badanej grupie występują liczne problemy fizyczne (nadwaga i otyłość, nieregularne miesiączki, hirsutyzm, wypadanie włosów, problemy skórne, niepłodność, zaburzenia gospodarki hormonalnej, zaburzenia gospodarki węglowodanowej), które w konsekwencji powodują wystąpienie szeregu problemów psychospołecznych. Nieudane próby zajścia w ciążę oraz wywołane objawami chorobowymi stany depresyjne i niska samoocena wpływają znacząco negatywnie na zdrowie psychiczne kobiet z ZPJ. Wnioski. Kobiety z ZPJ odczuwają wielowymiarowość związanych z tą chorobą problemów, pociągających za sobą fizyczne, psychiczne i społeczne konsekwencje.

Słowa kluczowe: policystyczne jajniki, hiperandrogenizm, niepłodność, insulinooporność, zaburzenia psychospołeczne.



Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone