Aspekt kliniczny, społeczny i ekonomiczny choroby próchnicowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Izabela Zieniewska, Artur Keller, Edyta Rysiak, Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska

4 (49) 2016 s. 464–469
Kliknij aby wrócić do spisu treści
464_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.38

Fraza do cytowania: Zieniewska I., Keller A., Rysiak E., Maciejczyk M., Zalewska A. Aspekt kliniczny, społeczny i ekonomiczny choroby próchnicowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):464–469. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.38

Próchnica zębów stanowi obecnie jeden z największych problemów społecznych na całym świecie. Uważana jest za chorobą wieloczynnikową, w której niezbędne jest współdziałanie czterech czynników patogennych: bakterii, węglowodanów, podatności tkanek zęba na próchnicę oraz czasu, w którym wszystkie wymienione czynniki działają na tkanki twarde zęba. Szacuje się, iż w 80–90% próchnica determinowana jest przez czynniki środowiskowe, a także przez osobniczy styl życia jednostki. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżnia cztery stopnie zaawansowania zmian próchnicowych: stopień D1 (próchnica początkowa), stopień D2 (próchnica powierzchowna), stopień D3 (próchnica średnia), a także stopień D4 (próchnica głęboka). Nieleczona próchnica prowadzi do zapaleń miazgi, które wymagają kosztownego leczenia endodontycznego. Istotną rolę w leczeniu próchnicy odgrywają więc wczesna diagnostyka oraz prawidłowa higiena jamy ustnej. Celem artykułu jest przegląd najnowszych informacji na temat choroby próchnicowej w aspekcie klinicznym, społecznym oraz ekonomicznym.

Słowa kluczowe: próchnica zębów, profilaktyka, higiena jamy ustnej.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone