Zastosowanie medycznych baz danych w leczeniu schizofrenii w Polsce – badanie pilotażowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krzysztof Kus, Ewa Ossolińska, Piotr Ratajczak, Tomasz Zaprutko, Anna Paczkowska, Dorota Koligat, Anna Woźniak, Elżbieta Nowakowska

2 (39) 2014 s. 109–115
Kliknij aby wrócić do spisu treści
109_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kus K., Ossolińska E., Ratajczak P., Zaprutko T., Paczkowska A., Koligat D., Woźniak A., Nowakowska E. Zastosowanie medycznych baz danych w leczeniu schizofrenii w Polsce – badanie pilotażowe. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):109–115.

Wstęp. Medyczne bazy danych (MBD) to zbiór informacji, który w swoim założeniu ma ułatwić dostęp do rzetelnych danych medycznych zgodnie z Evidence Based Medicine (EBM). Prawidłowo przygotowana baza przyjmuje różne formy, od prostych baz danych pacjentów po bazy semantyczne, ukierunkowane na dane jednostki chorobowe (zw. bazy referencyjne), pozwalające na zoptymalizowanie pracy całego personelu medycznego. Ośrodki medyczne starają się prowadzić MBD w wersji komputerowej, które zawierają m.in. dane z podstawowego i poszerzonego wywiadu, przebieg i czas leczenia, wyniki badań ambulatoryjno‑laboratoryjnych. Bazy te znacząco wspomagają proces diagnostyczny i wybór metody leczenia, np. schizofrenii, która stanowi obecnie w Europie prawie połowę osób leczonych na choroby psychiczne. Dla podjęcia prawidłowej terapii niezbędna jest pełna informacja pochodząca z jednej strony z bezpośredniego wywiadu, a z drugiej z szeroko pojętych MBD, od baz samych pacjentów po bazy naukowe typu MedLine, Embase. Cel. Postanowiono określić znajomości oraz częstości wykorzystania medycznych baz danych (MDB) – zarówno naukowych jak i baz pacjentów – dla prawidłowej terapii chorób psychicznych na przykładzie schizofrenii w Polsce. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród lekarzy i psychologów zajmujących się leczeniem schizofrenii, w formie badania ankietowego w latach 2012–2013 z obszaru całego kraju. W badaniu udział wzięło 245 osób zajmujących się tym schorzeniem. Wyniki. Z MBD korzystają przede wszystkim lekarze szpitali i klinik, co pozwalana na szybkie i efektywne diagnozowanie oraz optymalne leczenie schizofrenii zgodnie z wymogami EBM (m.in. leczenie zintegrowane). Najpopularniejszą naukową bazą danych okazała się baza MedLine, a same bazy są coraz częściej wykorzystywane przez polską służbę zdrowia.

Słowa kluczowe: medyczne bazy danych (MBD), schizofrenia, standardy leczenia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone