Odpady medyczne jako źródło zakażenia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Milena Osińska, Eryk Cekała, Iwona Raciborska, Katarzyna Siemionow, Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Edyta Rysiak

4 (49) 2016 s. 430–435
Kliknij aby wrócić do spisu treści
430_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.33

Fraza do cytowania: Osińska M., Cekała E., Raciborska I., Siemionow K., Zaręba I., Prokop I., Rysiak E. Odpady medyczne jako źródło zakażenia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):430–435. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.33

Niniejsza praca powstała na podstawie fachowej literatury na temat gospodarowania odpadami medycznymi. Jej celem było zwrócenie uwagi na fakt, jakie zagrożenia dla nas oraz dla naszego środowiska stanowią odpady medyczne, które powstają w jednostkach leczniczych w Polsce. Problem jest szczególnie istotny ze względu na skalę oraz powszechność zjawiska. W pracy wyjaśniono podstawowe zagadnienia odpadów medycznych jako źródła zakażenia, niewłaściwe sposoby ich klasyfikowania, segregacji, gromadzenia, jak również warunki i metody ich unieszkodliwiania. Stawianie wymagań w zakresie postępowania z odpadami medycznymi wynika z potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niosą, oraz zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania tych odpadów każdą stosowaną metodą.

Słowa kluczowe: odpady medyczne, źródło zakażenia, środowisko, cywilizacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone