Aspekt farmakoekonomiczny chorób alergicznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Młyńczak, Dominik Golicki

4 (49) 2016 s. 422–424
Kliknij aby wrócić do spisu treści
422_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.31

Fraza do cytowania: Młyńczak K., Golicki D. Aspekt farmakoekonomiczny chorób alergicznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):422–424. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.31

W ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową występowania chorób alergicznych, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo oraz gęsto zaludnionych. W Europie problem ten dotyczy około 50% dzieci. Dominują alergie pokarmowe oraz kontaktowe. Jest to więc poważny problem nie tylko kliniczny, ale także ekonomiczny, pozwalający zaliczyć alergie do chorób XXI wieku. Istotną częścią postępowania terapeutycznego w przypadku chorób alergicznych jest farmakoterapia, często długotrwała i związana z wystąpieniem działań niepożądanych przyjmowanych leków, co generuje wzrost kosztów leczenia.

Słowa kluczowe: choroby alergiczne, farmakoekonomika, pediatria.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone