Choroba zwyrodnieniowa stawów jako problem ekonomiczny i społeczny w aspekcie leczenia zachowawczego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Kaniewska, Izabela Prokop, Robert Terlikowski, Edyta Rysiak, Anna Kuryliszyn‑Moskal

2 (39) 2014 s. 102–108
Kliknij aby wrócić do spisu treści
102_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kaniewska K., Prokop I., Terlikowski R., Rysiak E., Kuryliszyn‑Moskal A. Choroba zwyrodnieniowa stawów jako problem ekonomiczny i społeczny w aspekcie leczenia zachowawczego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):102–108.

Wstęp. Socjoekonomiczny wpływ choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS) na system opieki zdrowotnej wzrasta systematycznie na całym swiecie. Koszty socjalne i medyczne związane z przebiegiem ChZS zwiększają się wraz z pogarszaniem się stanu zdrowia, stopniem nasilenia choroby oraz czasem jej trwania. Cel. Przeprowadzone badania miały na celu analizę dostępnej literatury, wyników sprzedaży oraz dostępności środków farmakologicznych i usług fizjoterapeutycznych stosowanych w przypadku ChZS w celu oszacowania wydatków ponoszonych przez pacjentów na terenie miasta Białystok. Materiał i metody. W badaniach przeanalizowano dane z 2013 roku dotyczące usług fizjoterapeutycznych w placówkach prywatnych oraz państwowych. Ponadto przeanalizowano dane dotyczące sprzedaży preparatów stosowanych w ChZS z 15 aptek ogólnodostępnych na terenie Białegostoku. Wyniki. Średni czas oczekiwania na zabieg fizjoterapii ambulatoryjnej refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2013 r. wyniósł 168 dni. W tych samych placówkach czas oczekiwania na zabiegi komercyjne wyniósł średnio 6 dni. Cena zabiegów rehabilitacyjnych komercyjnych była wyższa w gabinetach prywatnych w stosunku do placówek państwowych. W latach 2010–2012 odnotowano wzrost sprzedaży preparatów stosowanych w leczeniu i w profilaktyce chorób zwyrodnieniowych stawów. Wnioski. Długi czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne w sektorze usług refundowanych wpływa znacząco na jakość życia pacjentów i efekty leczenia fizjoterapeutycznego, które bezpośrednio związane są z rozwojem ChZS. Wzrost sprzedaży środków farmaceutycznych świadczyć może o wzrastającej świadomości pacjentów na temat profilaktyki i leczenia ChZS. Interdyscyplinarne działania podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem mogą w sposób znaczący wpłynąć na obniżenie kosztów związanych z leczeniem ChZS.

Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, koszty leczenia, fizjoterapia, farmakoterapia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone