Zarys powstania rehabilitacji na świecie oraz jej twórcy w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Monika Gałczyk, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Ewelina Kimszal

3 (48) 2016 s. 345–347
Kliknij aby wrócić do spisu treści
345_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.19

Fraza do cytowania: Gałczyk M., Damme-Ostapowicz K.V., Kimszal E. Zarys powstania rehabilitacji na świecie oraz jej twórcy w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):345–347. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.19

Można powiedzieć, że rehabilitacja medyczna jest dziedziną, która rozwinęła się dopiero po II wojnie światowej, jednak jej historia jest bardzo długa. Metody i zasady, które są obecnie stosowane w leczeniu usprawniającym, mają wiekowe tradycje. Obecnie rehabilitacja w swojej formie organizacyjnej stanowi nowy kierunek działania w ochronie zdrowia oraz utrzymywania człowieka w jak najlepszej sprawności fizycznej.

Słowa kluczowe: historia rehabilitacji, polska rehabilitacja, początki kompleksowej rehabilitacji medycznej.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone