Ocena nowej ustawy refundacyjnej na terenie Wielkopolski

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Katarzyna Anusiak, Natasza Czaja, Natalia Dyśko, Anna Kaźmierczak, Patrycja Murawiecka, Iwona Słodzińska, Monika Nowicka, Marzena Skurzyńska, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska

2 (39) 2014 s. 97–101
Kliknij aby wrócić do spisu treści
97_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Koligat D., Paczkowska A., Anusiak K., Czaja N., Dyśko N., Kaźmierczak A., Murawiecka P., Słodzińska I., Nowicka M., Skurzyńska M., Zaprutko T., Kus K., Ratajczak P., Nowakowska E. Ocena nowej ustawy refundacyjnej na terenie Wielkopolski. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):97–101.

Wstęp. Ustawa Refundacyjna weszła w życie w dniu 01.01.2012 r. zmieniając dotychczasowe zasady i system refundacji leków w Polsce. Założeniem wchodzącej ustawy było zmniejszenie skali dopłat pacjentów do leków refundowanych, a tym samym zwiększenie ich dostępności. Organy legislacyjne zakładały również, że wprowadzenie nowej ustawy wyeliminuje tak zwaną turystykę apteczną, poprzez nałożenie na hurtownie i apteki sztywnych marż i cen. Jednak w procesie legislacyjnym nie uwzględniono opinii większości środowisk medycznych i samych pacjentów. Cel. Celem badania było uzyskanie opinii środowisk medycznych oraz pacjentów na temat nowej ustawy refundacyjnej. Materiał i metody. Grupa badana liczyła 157 ankietowanych z terenów Wielkopolski. Narzędziem badawczym wykorzystanym w badaniu były anonimowe kwestionariusze skierowane do lekarzy oraz farmaceutów/techników farmacji, a także oddzielny kwestionariusz skierowany do pacjentów. Wyniki. Zdania populacji badanej na temat ustawy refundacyjnej były podzielone. Zarówno farmaceuci (74%), jak i pacjenci (79%) uważali, że nowa ustawa refundacyjna nie wpłynęła na zmianę zachowań pacjentów co do zakupu ordynowanych leków. Substancjami czynnymi, które nie wymagają refundacji są ibuprofe oraz loperamid. Wnioski. Zdania na temat nowej ustawy refundacyjnej są podzielone. Większość ankietowanych wypowiadała się negatywnie na temat nowych regulacji prawnych. Dalsze zmiany legislacyjne wymagają uwzględnienia opinii społecznej.

Słowa kluczowe: ustawa refundacyjna, opinia społeczna, refundacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone