Odpowiedzialność społeczna jako element strategii biznesowej firm farmaceutycznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Beata Jankowiak-Bolko, Włodzimierz Samborski, Ewa Mojs

3 (48) 2016 s. 314–326
Kliknij aby wrócić do spisu treści
314_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.17

Fraza do cytowania: Jankowiak-Bolko B., Samborski W., Mojs E. Odpowiedzialność społeczna jako element strategii biznesowej firm farmaceutycznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):314–326. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.17

Rozwój rynku farmaceutycznego także w Polsce doprowadził do zmiany strategii organizacji. Przedsiębiorstwa dążą nie tylko do wzrostu zysku, do rozpoznawalności marki, ale także do budowania wizerunku firmy działającej na rzecz zdrowia społecznego. Głównymi celami aktywności podejmowanych w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) firm farmaceutycznych są edukacja prozdrowotna, promowanie działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz, generalnie, poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie działań realizowanych w ramach CSR przez firmy farmaceutyczne działające na rynku polskim.

Słowa kluczowe: rynek farmaceutyczny, społeczna odpowiedzialność biznesu, zaangażowanie społeczne firm farmaceutycznych.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone