Analiza nowej koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Remigiusz Lewandowski

3 (48) 2016 s. 308–313
Kliknij aby wrócić do spisu treści
308_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.16

Fraza do cytowania: Lewandowski R. Analiza nowej koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):308–313. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.16

Artykuł stanowi ocenę koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ), o rozszerzonej funkcjonalności kart płatniczych emitowanych przez banki, której wdrożenie planowane jest przez Ministerstwo Zdrowia. KUZ jako nowy dokument wraz z towarzyszącym systemem IT może istotnie poprawić jakość zarządzania uprawnieniami obywateli do usług ochrony zdrowia oraz poprawić kontrolę wydatków publicznych na publiczny system ochrony zdrowia. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę związek pomiędzy KUZ a bezpieczeństwem identyfikacyjnym obywateli oraz wartością usług zarządzanych przy użyciu KUZ, powinny być one rozważane w kontekście bezpieczeństwa państwa. Włączenie funkcjonalności KUZ do kart płatniczych nie spełniłoby podstawowych warunków związanych z omawianym typem dokumentu, tj.: (1) powszechności użytkowania KUZ, (2) wymaganego poziomu ochrony danych osobowych pacjentów i ich bezpieczeństwa identyfikacyjnego. Ponadto prawdopodobne wydaje się, że z uwagi na relatywnie wysokie koszty ponoszone przez banki karta płatnicza z dodaną funkcjonalnością KUZ nie byłaby wystarczająco zabezpieczona przed fałszowaniem, przerabianiem i podrabianiem. Oznacza to, że KUZ powinny być emitowane jako oddzielne dokumenty lub ich funkcje powinny być wpisane w elektroniczne dowody osobiste, których wprowadzenie jest planowane przez rząd.

Słowa kluczowe: karta ubezpieczenia zdrowotnego, KUZ, bezpieczeństwo identyfikacyjne, dane osobowe.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone