Reklama leków OTC i suplementów diety w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Kawalec, Maciej Rogala

3 (48) 2016 s. 302–307
Kliknij aby wrócić do spisu treści
302_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.15

Fraza do cytowania: Kawalec P., Rogala M. Reklama leków OTC i suplementów diety w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):302–307. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.15

W Polsce sprzedaż leków wydawanych bez recepty, jak również suplementów diety systematycznie zwiększa się od kilkunastu lat; aktualnie wartość sprzedaży samych tylko suplementów diety wynosi około 3 miliardów PLN rocznie. Ciągle zwiększająca się konsumpcja leków OTC i suplementów diety – wynikająca z intensywnych akcji promocyjnych finansowanych przez ich producentów – rodzi uzasadnione obawy o konsekwencje zdrowotne dla polskiej populacji i może stanowić obszar działań w zakresie zdrowia publicznego. Nadmierna konsumpcja leków powoduje potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia; niekontrolowane kombinacje lekowe (polipragmazja) obarczone są dużym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych interakcji i wzrostem ryzyka wystąpienia powikłań polekowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych ograniczających intensywność reklam leków i suplementów diety, jak również wpływających na większą rzetelność przekazywanych informacji może poprawić tę sytuację. Proponowane są rozwiązania legislacyjne umożliwiające kontrolę – przed ich publikacją – treści reklam leków oraz kary finansowe dla producentów w przypadku rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w ramach akcji promocyjnych.

Słowa kluczowe: leki OTC, suplementy diety, reklama leków, sprzedaż leków.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone