Badania nad efektywnością treningu słuchowego metodą Tomatisa w kontekście zaburzeń dyslektycznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Sudoł, Karolina Kabzińska, Ewa Mojs, Katarzyna Wiecheć

3 (48) 2016 s. 290–294
Kliknij aby wrócić do spisu treści
290_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.13

Fraza do cytowania: Sudoł A., Kabzińska K., Mojs E., Wiecheć K. Badania nad efektywnością treningu słuchowego metodą Tomatisa w kontekście zaburzeń dyslektycznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):290–294. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.13

Dysleksja rozwojowa to zaburzenie, którego symptomy objawiają się w wieku szkolnym, uniemożliwiając dziecku poprawne funkcjonowanie w ramach systemu edukacyjnego. Skutki dysfunkcji promieniują na wszystkie sfery życia pacjenta, nie pozwalając na optymalne wykorzystanie jednostkowego potencjału. Wczesne jej rozpoznanie jest istotnym elementem walki z dysleksją, pozwala bowiem na szybkie wdrożenie działań interwencyjnych. Zasadniczymi problemami są niejednoznaczna etiologia zaburzenia oraz mnogość objawów. Problemy nie ograniczają się wyłącznie do nieumiejętności czytania. Przyczyny natomiast są zarówno środowiskowe, jak i genetyczne. Aktualnie prowadzonych jest wiele badań, które pomagają usystematyzować wiedzę na temat dysleksji. Dzięki temu możliwe jest projektowanie nowych metod oraz narzędzi mogących pomóc pacjentom. Artykuł przedstawia początkowe działania badawcze realizowane w ramach programu „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami”, które ukierunkowane są na niwelowanie problemów dyslektycznych przy użyciu jednej z terapii wspomagających – treningu słuchowego metodą Tomatisa. Takie działania, prócz bezpośredniej pomocy dzieciom, rozwijają także społeczną świadomość problemu, podkreślając jego wagę w obecnym świecie.

Słowa kluczowe: edukacja, szkoła podstawowa, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, metoda Tomatisa, język angielski, dysleksja, dzieci, deficyty, specyficzne trudności szkolne, zaburzenia przetwarzania słuchowego.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone