Struktura podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku w różnym stanie pobudzenia organizmu młodych kobiet zwyczajowo aktywnych fizycznie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Sebastian Ingram, Paulina Ingram

3 (48) 2016 s. 250–258
Kliknij aby wrócić do spisu treści
250_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.7

Fraza do cytowania: Ingram S., Ingram P. Struktura podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku w różnym stanie pobudzenia organizmu młodych kobiet zwyczajowo aktywnych fizycznie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):250–258. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.7

Wstęp. Upadki, zderzenia z podłożem czy pionową przeszkodą mogą spowodować uszkodzenia ciała, a w najgorszym przypadku doprowadzić nawet do śmierci. Upadki są zjawiskiem, którego nie da się wyeliminować z życia ludzkiego. Cel. Odpowiedź na pytanie: czy stan pobudzenia organizmu oraz ograniczenie widzialności są czynnikami, które istotnie modyfikują podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku młodych kobiet? Materiał i metody. Badano 28 studentek (22–28 lat), które nie były dotychczas uczone bezpiecznych upadków. Zastosowany test podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku (TPUCPU) składa się z trzech zadań motorycznych, a wynik zawiera się między 0 (brak błędów) a 14 punktami (maksymalny wskaźnik błędów). TPUCPU przeprowadzono czterokrotnie: przed wysiłkiem (oczy otwarte pomiar „A”, zasłonięte „B”) i po 45-minutowej sesji treningowej (oczy otwarte „C”, zasłonięte „D”). Wyniki. Podczas prób „A” i „B” kobiety ujawniły bardzo wysoki (50%) i wysoki (50%) poziom PUCPU (średni wynik: 8,5 i 8,1 pkt.). Po ukierunkowanych ćwiczeniach studentki znacząco zredukowały liczbę błędów (PUCPU pomiary: „C” 6,1 i „D” 5,5 pkt.). Symulowane upadki przed sesją treningową przy zasłoniętych oczach („B”) u 86% kobiet nie powodują istotnych zmian liczby generowanych błędów, natomiast u 7% ta liczba znacząco wzrosła, a u kolejnych 7% znacząco się zmniejszyła. Po wysiłku różnice w porównywanych okolicznościach nie były już tak widoczne. Prawdopodobnie dla około 10% populacji młodych kobiet nagła zmiana widzialności i utrata równowagi są tak trudną sytuacją, że w takich okolicznościach kobiety te będą szczególnie narażone na rozległe uszkodzenia ciała podczas zderzenia z podłożem. Wnioski. Ponieważ jedna sesja treningowa dostarcza bodźców istotnie modyfikujących zdolność poprawnego kierowania poszczególnymi częściami ciała podczas upadku, zatem wdrożenie odpowiednich programów profilaktycznych może przynieść w krótkim czasie znaczące efekty.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo motoryczne, bezpieczne upadanie, dokumentowanie wysiłku fizycznego, test podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku, trening zdrowotny.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone