Analiza poziomu poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Małgorzata Obara-Gołębiowska

3 (48) 2016 s. 246–249
Kliknij aby wrócić do spisu treści
246_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.6

Fraza do cytowania: Obara-Gołębiowska M. Analiza poziomu poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):246–249. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.6

Wstęp. Wysokie poczucie skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości warunkuje większe zaangażowanie i wytrwałość w redukcji masy ciała. Z kolei wysokie natężenie kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała zwiększa prawdopodobieństwo nieprawidłowych zachowań żywieniowych. Cel. Analiza poziomu poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała w grupie osób z nadwagą i otyłością (BMI ≥ 25). Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 50 osób w wieku 24–66 lat z BMI ≥ 25. W badaniu zastosowano Skalę Poczucia Własnej Skuteczności w Redukcji Nadwagi (SPWR-RN) autorstwa Ogińskiej-Bulik (im niższy wynik, tym wyższe poczucie skuteczności) oraz Skalę Kompensacyjnych Przekonań Zdrowotnych (SKPZ) autorstwa Knauper, Rabiau, Cohen i wsp. Wyniki. Uśredniony wynik w SPWR-RN w całej grupie badawczej (n = 50) był na poziomie wysokim; M (średnia) = 3,1 (0,64 – odchylenie standardowe). Wyniki wysokie uzyskało 64% (32) osób; M = 1,52 (0,32). Wyniki umiarkowane – 36% (18) osób; M = 2,66 (0,31). Nikt nie uzyskał wyników niskich. Uśredniony wynik w SKPZ w całej grupie badawczej (n = 50) był na poziomie umiarkowanym; M = 3,26 (0,90). Wyniki wysokie uzyskało 26% (13) osób; M = 4,35 (0,33). Wyniki umiarkowane – 66% (33) osób; M = 3,21 (0,28). Wyniki niskie zaobserwowano u 8% (4) osób; M = 2,25 (0,29). Wnioski. Psychoedukacja oraz psychoterapia ukierunkowana na rozwój poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz zmianę przekonań dotyczących regulacji masy ciała oraz odżywiania się powinny być elementami interwencji psychologicznych w leczeniu nadwagi i otyłości.

Słowa kluczowe: otyłość, redukcja masy ciała, poczucie skuteczności, kompensacyjne przekonania zdrowotne.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone