Poczucie własnej skuteczności a umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krystyna Kurowska, Katarzyna Manys

3 (48) 2016 s. 239–245
Kliknij aby wrócić do spisu treści
239_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.5

Fraza do cytowania: Kurowska K., Manys K. Poczucie własnej skuteczności a umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):239–245. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.5

Wstęp. Nadciśnienie tętnicze jest przewlekłym schorzeniem układu krążenia; spowodowane jest w głównej mierze nieprawidłowym stylem życia. Częstość nadciśnienia tętniczego wzrasta wraz z wiekiem. Cel. Określenie zależności pomiędzy poczuciem własnej skuteczności a umiejscowieniem kontroli zdrowia, jako wyznacznika w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 95 osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego, będących pod stałą opieką w Gminnej Przychodni w Bukowcu (województwo kujawsko-pomorskie); wykorzystano Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) i Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC-B) w adaptacji Juczyńskiego. Wyniki. Pacjenci chorujący na nadciśnienie tętnicze nieznacznie różnią się od siebie poczuciem własnej skuteczności oraz rodzajem umiejscowienia kontroli zdrowia. Najwyższy wynik wewnętrznego wymiaru kontroli zdrowia odnotowano w grupie o wysokich wynikach poczucia własnej skuteczności. Znaczna część chorych charakteryzuje się wysokim poczuciem własnej skuteczności i tym samym wewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia, co świadczy o dużej świadomości zdrowotnej pacjentów i poczuciu, że sami są w stanie poradzić sobie w wielu trudnych sytuacjach. Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników badań trafnie można rozpoznać potrzeby zdrowotne tej grupy osób. W konsekwencji zostaną stworzone celowane programy psychoedukacyjne, które przyczynią się do radykalnej zmiany stylu życia, doprowadzając do oczekiwanej poprawy stanu zdrowia.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, poczucie własnej skuteczności, umiejscowienie kontroli zdrowia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone