Edukacja pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Połocka-Molińska, Anna Molińska-Kulesza, Bartosz Łukaszewski, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Mieczysława U. Jurczyk

3 (48) 2016 s. 231–238
Kliknij aby wrócić do spisu treści
231_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.4

Fraza do cytowania: Połocka-Molińska M., Molińska-Kulesza A., Łukaszewski B., Chmaj-Wierzchowska K., Jurczyk M.U. Edukacja pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):231–238. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.4

Wstęp. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy należy do najczęstszych schorzeń przewodu pokarmowego. Do czynników ryzyka choroby zalicza się przede wszystkim zakażenie Helicobacter pylori, przyjmowanie niesterydowych środków przeciwzapalnych, stres, palenie tytoniu czy też alkohol. Cel. Celem podjętych badań była próba odpowiedzi na pytanie: Czy wśród osób dotkniętych chorobą wrzodową istnieje zapotrzebowanie na edukację zdrowotną, a jeżeli istnieje, to jakiego zakresu działań dotyczy? Materiał i metody. Badania przeprowadzone zostały wśród pacjentów chorujących na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Grupa badawcza liczyła 140 kobiet i 140 mężczyzn w różnych grupach wiekowych. W pracy wzięto pod uwagę wiedzę pacjentów dotyczącą: czynników ryzyka, powikłań choroby, zasad odżywiania, umiejętności radzenia sobie ze stresem, unikania używek, jak również chęci pogłębienia wiedzy dotyczącej choroby wrzodowej. Podstawowym narzędziem badawczym w tej pracy był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Wyniki. Wyniki badań wykazały stosunkowo wysoką wiedzę ankietowanych na temat choroby wrzodowej. Aczkolwiek w niektórych aspektach konieczne jest uzupełnienie działań edukacyjnych w zakresie: powikłań choroby, walki ze stresem, unikania używek, a przede wszystkim brania odpowiedzialności za własne zdrowie. Zaobserwowano różnicę pomiędzy posiadaną wiedzą pacjentów na temat zdrowego stylu życia a faktycznym zachowaniem prozdrowotnym. Respondenci ocenili dotychczasową wiedzę jako wystarczającą do życia z chorobą, pomimo tego wyrażali chęć pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej choroby wrzodowej.

Słowa kluczowe: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, edukacja.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone