Wybrane parametry stanu bio-psycho-społecznego kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek, Anna Nowak-Zygadło

3 (48) 2016 s. 216–222
Kliknij aby wrócić do spisu treści
216_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.2

Fraza do cytowania: Błajda J., Barnaś E., Pieniążek A., Nowak-Zygadło A. Wybrane parametry stanu bio-psycho-społecznego kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):216–222. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.2

Wstęp. Okres okołomenopauzalny jest czasem, w którym oprócz typowych objawów somatycznych, wynikających z niedoboru estrogenów, pojawiają się równie mocno nasilone dolegliwości emocjonalne. Wszystkie te symptomy mogą istotnie obniżać jakość życia kobiet w tym okresie. Cel. Ocena wybranych parametrów stanu bio-psycho-społecznego kobiet w wieku okołomenopauzalnym. Materiał i metody. Przebadano 300 kobiet, mieszkanek powiatu tarnowskiego w wieku 45–55 lat, rekrutowanych w sposób losowy. Zastosowano standaryzowany kwestionariusz – indeks Kupermanna. W analizie użyto testu chi-kwadrat oraz współczynnika korelacji Pearsona. Wyniki. Średni wiek badanych wynosił 50,57 roku, średni wiek pierwszej miesiączki – 13,82 roku. Dolegliwości menopauzalne dotyczą 68% badanych, w tym 45% ogółu manifestuje zespół objawów o ciężkim nasileniu. Im starsza wiekiem badana, tym częściej pojawiały się dolegliwości menopauzalne w postaci bezsenności, wahania nastrojów, nocnych potów. Dolegliwości te obniżają wszystkie płaszczyzny jakości życia badanych. Wykazano związek pomiędzy stanem cywilnym ankietowanych kobiet a otrzymywanym wsparciem przy występujących dolegliwościach menopauzalnych. Wnioski. Ze względu na częste występowanie zespołu objawów menopauzalnych o ciężkim nasileniu konieczna jest pogłębiona edukacja kobiet na temat sposobów łagodzenia dolegliwości. Wystąpienie pierwszych objawów menopauzy powinno skłaniać kobiety do szukania fachowej pomocy, z kolei personel medyczny powinien wzmocnić akcje informacyjne służące zdrowiu kobiety w wieku średnim. Postuluje się, by kampanie edukacyjne dla kobiet miały nie tylko aspekt terapeutyczny, ale także były ukierunkowane na poprawę ich jakości życia.

Słowa kluczowe: menopauza, dolegliwości, zdrowie kobiet.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone