Poglądy położnych na temat optymalnej drogi porodu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wioletta Baran, Joanna Skręt-Magierło

3 (48) 2016 s. 209–215
Kliknij aby wrócić do spisu treści
209_3_48_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.1

Fraza do cytowania: Baran W., Skręt-Magierło J. Poglądy położnych na temat optymalnej drogi porodu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;3(48):209–215. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.1

Wstęp. Poród fizjologiczny jest uznawany za optymalny sposób ukończenia ciąży, zarówno dla matki, jak i dziecka. Mimo to coraz bardziej powszechną metodą rozwiązania staje się cięcie cesarskie. Odsetek cięć cesarskich w ostatnich latach w Polsce sięga nawet 50%. Cel. Ocena preferencji co do sposobu ukończenia ciąży w opinii położnych. Materiał i metody. W badaniu wzięło dobrowolny udział 100 położnych pracujących w trzech rzeszowskich szpitalach. Metodą zastosowaną w pracy był autorski anonimowy kwestionariusz ankiety. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej. Wyniki. Poród naturalny jest optymalnym sposobem ukończenia ciąży według 89% położnych. W tej grupie 71% badanych odbyło poród tą drogą. Prawie 64% ankietowanych opowiadających się za porodem operacyjnym to położne z wywiadem cięcia cesarskiego ze wskazań nagłych oraz 18,18% – po odbyciu cięcia cesarskiego elektywnego. Wśród położnych aprobujących cięcie cesarskie 54,55% to położne chcące uniknąć bólu porodowego; 45,45% położnych opowiadających się za porodem tą drogą uznaje, iż służy on dobru dziecka. Wnioski. Badane położne są świadome korzyści, jakie daje kobiecie i noworodkowi poród naturalny. Niepokojącym jest fakt, że w badanej grupie znalazły się położne, które uważają, iż cięcie cesarskie jest dobrym sposobem na uniknięcie bólu porodowego i jest korzystniejsze dla dziecka.

Słowa kluczowe: położna, droga porodu, poród naturalny, cięcie cesarskie.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone