Prawna ochrona dóbr naturalnych w uzdrowiskach we współczesnym prawie polskim

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Artur Guźlecki

1 (38) 2014 s. 75–83
Kliknij aby wrócić do spisu treści
75_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Guźlecki A. Prawna ochrona dóbr naturalnych w uzdrowiskach we współczesnym prawie polskim. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):75–83.

Według współczesnej ustawy „uzdrowiskowej” uzdrowiskiem może być miejscowość, w której przede wszystkim znajdują się dobra geologiczne i klimatyczne poprawiające stan zdrowia człowieka. Artykuł ten będzie zbliżeniem prawnej ochrony dóbr naturalnych we współczesnej wiedzy prawnej o uzdrowiskach. Celem pracy jest nadanie wiedzy prawnej o uzdrowiskach określonej struktury, czyli zgrupowanie fragmentów wiedzy wokół problemu ochrony prawnej dóbr naturalnych w uzdrowiskach. Przedmiotem analizy metodą ilustrowania cytatami prawa z dziedziny życia uzdrowisk w Polsce będzie ustawa „uzdrowiskowa” z 2005 roku, ujednolicona z ustawą „uzdrowiskową” z 2011 roku, zaczerpniętą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Postawiono hipotezy: 1. Większość pojęć we współczesnych polskich ustawach „uzdrowiskowych” dotyczy ochrony dóbr naturalnych w tych uzdrowiskach. 2. Warunkiem koniecznym prawnej ochrony dóbr naturalnych w uzdrowiskach polskich jest współcześnie opis i wyczerpująca klasyfikacja powyższych. 3. Wyróżnia się strefy ochrony uzdrowiskowej o określonych cechach i do każdej są przyporządkowane odpowiednie regulacje prawne, np. do ochrony uzdrowiska jest zobowiązany m.in. lekarz naczelny uzdrowiska i gmina. 4. Uzdrowiska polskiego nie wolno urbanizować ani uniemożliwiać jego prawnej ochrony. 5. Konsekwencją za wszelkie szkodzenia uzdrowiska jest w Polsce jedynie grzywna. Podjęty w badaniach temat został wyczerpany, ale nie bezwarunkowo. Zaczerpnięta z bazy ISAP ustawa zawiera artykuły pominięte. Gdyby Autor znał te artykuły to mogłoby ustawić wyniki badań w innym świetle. Większość podjętych w badaniach hipotez się potwierdziła.

Słowa kluczowe: uzdrowiska polskie, prawna ochrona uzdrowisk w Polsce, strefy ochrony uzdrowiskowej, obszar ochrony uzdrowiskowej, gmina uzdrowiskowa, lekarz naczelny uzdrowiska.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone